Stor erfarenhet
för en trygg operation

Såväl kirurger som anestesipersonal har stor erfarenhet vilket skapar en trygg och god vård. Vår operationsavdelning är utrustad med modern narkos- och övervakningsutrustning som möjliggör en säker narkos för ditt djur oberoende av ras, ålder eller sjukdom.

Vi arbetar enligt
branschens riktlinjer

Vi värnar om hygien – det är mycket viktigt på hela kliniken och inte minst på vår operationsavdelning. Vi har till exempel en sluss där alla byter skor för att få komma in på vår operationsavdelning. Vi rengör även noggrant mellan varje patient och vi separerar ”smutsiga” och ”rena” ingrepp  hela vägen ända från förberedelse och ända upp på operationsbordet.

Säker narkos

Då varje patient är unik varierar även valet av narkosmetod. Vi använder oss av säkra och skonsamma preparat som ger så liten påverkan som möjligt på patienten. För äldre patienter rekommenderar vi att först ta ett blodprov innan narkosen för att kolla lever och njurvärden och på så sätt undvika onödiga risker.

Om ditt djur lider av någon sjukdom eller tidigare reagerat på någon medicin eller narkos är det viktigt att du talar om det för oss innan operationen.

Under operationen har vi även hjälp av övervakningsutrustning som mäter bland annat syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar hjärtfunktionen.

Förberedelser
inför operation

  • Tag med försäkringshandlingar om ni vill göra en direktreglering med försäkringsbolaget. För direktreglering debiterar vi en administrativ avgift per tillfälle på 150 kr.
  • Djuret skall vara välrastad innan inskrivning på kliniken.
  • Vid inskrivningen kommer vi överens om lämplig hemgångstid för ert djur.
  • Tveka inte att rådfråga oss om ni har några frågor innan operationen.
  • Bada djuret kvällen innan operationen. Detta minskar infektionsrisken i operationssåret och hjälper oss att hålla en bra hygien på operationsavdelningen. Små flaskor med klorhexidinsshampo kan fås på kliniken, men om du inte har möjlighet till detta så fungerar även vanligt djurschampo.
  • Djuret skall vara fastande från klockan 23 kvällen innan operationsdagen.
  • Djuret kan dricka vatten fram till inskrivningen på kliniken.
  • Ge eventuell tidigare ordinerad medicin som vanligt.
  • Var vänlig tag med krage till djuret om ni har en sedan tidigare.

Våra sjukvårdstjänster

Visa alla

Poliklinik

Operation

Röntgen